noves ajudes per a contractar joves menors de 30 anys

Quatre noves incorporacions en pràctiques per a reforçar la plantilla d’Aspasia Catalunya

Aspasia Catalunya ha incorporat recentment quatre joves a la seva plantilla. Aquesta contractació en pràctiques es produeix, a banda del creixement i la necessitat d’incorporar personal de l’entitat educativa, arran de la col·laboració de l’entitat amb el Servei d’Ocupació de Catalunya per afavorir el foment de l’ocupació i la contractació entre els joves catalans. Aquesta iniciativa semmarca la convocatòria de Contractació en pràctiques de persones joves en situació datur (SOC-Contractació pràctiques). El projecte sorgeix arran que tant el Servei d’Ocupació de Catalunya com diverses entitats expertes en formació es considera que la contractació en pràctiques és una de les eines més adequades per afavorir l’ocupabilitat de les persones joves després d’haver obtingut una titulació reglada o professionalitzadora que les habiliten per accedir al mercat de treball. La iniciativa també pretén ajudar un dels col·lectius amb una taxa d’atur més elevada. En aquest sentit, Aspasia Catalunya ha apostat pel projecte mitjançant la contractació de 4 persones joves treballadores d’acord amb les condicions establertes a l’Ordre EMT/214/2021. Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i finançada al 100% pel Fons Social Europeu, com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de COVID-19. Sens dubte, una iniciativa que pretén esmorteir els efectes de la crisi provocada per la pandèmia i propiciar oportunitats d’ocupació per a les persones joves que s’estan incorporant al mercat laboral després dels estudis.

Altres projectes

La col·laboració per a l’ocupabilitat de persones joves no és l’únic projecte en què recentment s’ha embarcat Aspasia Catalunya. En aquests moments l’entitat catalana té en marxa dos projectes més. Així també col·labora en l’ocupabilitat persones majors de 30 anys en un altre projecte promogut pel Servei d’Ocupació de Catalunya així com en el desenvolupament d’un programa de formació professional ocupacional dual. Al primer dels projectes l’entitat catalana ha incorporat 3 dones a la seva plantilla mentre que a través del projecte de formació dual en què participarà es pretén millorar el nivell d’ocupabilitat de més de 1.000 joves catalans en situació d’atur i amb un rang d’edat comprès entre els 16 i els 29 anys.
Últims articles
Temes del nostre blog

Cursos relacionats

No hi ha cursos relacionats en aquest moment