Serveis

Innovació i qualitat aplicades a la formació

Al Grup Aspasia disposem d’un ampli ventall de serveis orientats a les empreses. Tots els nostres serveis estan avalats per una àmplia experiència i comptem amb la participació dels millors especialistes per a cada sector.

Formació per a l'ocupació

DESCRIPCIÓ

La formació per a l’ocupació es podria definir com aquell tipus d’educació destinada a proporcionar tant a persones treballadores com en situació de desocupació les eines necessàries per actualitzar-se i adequar-se a un mercat laboral cada cop més canviant. Dins aquesta línia de negoci, al Grup Aspasia centrem la nostra activitat en la formació subvencionada.

Formació amb compromís de contractació
Formació professional dual

Formació professional dual i captació per a noves incorporacions

DESCRIPCIÓ

La formació professional dual és una modalitat de formació en la qual el centre educatiu i l’empresa comparteixen tasques en la formació de l’alumne. L’aprenent rep una formació teòrica que compagina amb temps de treball pràctic i efectiu a l’empresa, que és remunerat. A més, la part teòrica es pot dur a terme tant a la pròpia empresa com en aules de formació externa ubicades a centres educatius o a qualsevol lloc homologat a aquest efecte.

Formació a mida per a empreses i particulars

DESCRIPCIÓ

La formació a mida es pot definir com aquella que s’adapta a les necessitats de l’usuari. Aquest tipus de formació està obert a la demanda tant de particulars com d’empreses.  A més, en alguns casos, els cursos poden ser bonificables. En aquest supòsit, l’opció seria vàlida per a aquelles companyies que disposessin de crèdit de formació i volguessin aplicar una bonificació per a l’import del curs triat.

Formació presencial
Servei de selecció de personal

Serveis de selecció de personal i agència de col·locació

DESCRIPCIÓ

La selecció de personal es podria definir com el procés mitjançant el qual una empresa filtra, entrevista i, finalment, contracta els candidats que opten a cobrir una vacant a la companyia.

Una agència de col·locació és una entitat que realitza activitats la finalitat de les quals consisteix a proporcionar feina a persones desocupades.

Consultoria d'igualtat

DESCRIPCIÓ

Una consultoria d’igualtat o de gènere és aquella empresa o entitat que presta serveis d’assessoria a clients en matèria de gestió de la diversitat. Algunes de les principals tasques que defineixen aquest tipus de serveis són l’acompanyament a les empreses en el desenvolupament de plans d’igualtat, la formació a les plantilles en matèria d’igualtat o l’elaboració de mesures preventives contra l’assetjament sexual en l’àmbit laboral.

Consultoria d'igualtat
Acadèmia d'idiomes

Formació en idiomes

DESCRIPCIÓ

La formació en idiomes es pot definir com l’aprenentatge de qualsevol altra llengua diferent de l’idioma nadiu. En un mercat laboral tan globalitzat com l’actual, resulta imprescindible conèixer a la perfecció un segon o fins i tot un tercer idioma per ser realment competitiu com a treballador/a.

Escola de negocis

DESCRIPCIÓ

Una escola de negocis és un centre de formació d’ensenyament superior en què s’ofereix una formació d’alt grau d’especialització. Per definició poden ser de dos tipus:

  • Aquelles que formen part d’una universitat i emeten titulacions oficials.
  • Institucions acadèmiques privades amb titulacions pròpies i no reglades.
Formació privada