SERVEIS

Formació a mida per a empreses i particulars

Què és la formació a mida?

La formació a mida es pot definir com aquella que s’adapta a les necessitats de l’usuari. Aquest tipus de formació està obert a la demanda tant de particulars com d’empreses.  A més, en alguns casos, els cursos poden ser bonificables. En aquest supòsit, l’opció seria vàlida per a aquelles companyies que disposessin de crèdit de formació i volguessin aplicar una bonificació per a l’import del curs triat.

L’objectiu d’aquest tipus de formació és respondre a les demandes de la societat per actualitzar-se i reciclar-se com a treballadors/es en un mercat laboral cada cop més canviant i globalitzat.

Què ofereix el Grup Aspasia?

Al Grup Aspasia disposem d’un ampli catàleg de cursos el temari dels quals s’ha estudiat i desenvolupat a partir d’una anàlisi actualitzada de la situació i els canvis produïts en el mercat laboral. Els continguts de cada formació s’actualitzen i milloren de forma constant per tal d’oferir sempre una experiència formativa òptima i realment útil.

L’objectiu d’aquest servei és aportar a les persones o empreses que ho necessitin una formació que proporcioni els coneixements i eines necessaris per poder millorar en el seu sector. A Grup Aspasia comptem amb l’aval de ser un referent en el sector de la formació durant més de 30 anys. La nostra aposta per la tecnologia i la digitalització li aporta un valor afegit a tots els nostres cursos.

Som flexibles. Ens adaptem a cada situació particular perquè qui ho desitgi sempre disposi de les oportunitats necessàries per formar-se, independentment dels horaris o les limitacions que li compliquin poder participar en un curs.

En definitiva, apostem per un servei de qualitat, flexible, actualitzat i adaptat a cada necessitat i al mercat laboral. Dins la nostra oferta veuràs una àmplia gamma de cursos perquè trobis allò que necessites. La nostra dilatada experiència ens ha permès especialitzar-nos en un gran nombre de sectors.

Dades que avalen el nostre servei

  • Actualització i adaptació dels cursos al mercat laboral actual.
  • Millora del CV i el nivell d’ocupabilitat.
  • Adquisició de nous coneixements i eines per créixer com a professional.
  • Possibilitat de bonificació per a les empreses.
  • Personal docent expert en totes les formacions que s’ofereixen.
  • Diversitat metodològica, amb múltiples modalitats formatives per facilitar l’accés a la formació.

A més dels programes de Formació Dual, oferim a les empreses coneixement i accés a altres iniciatives per a l’obtenció de fons dirigits a la formació de noves incorporacions, com ara els programes de formació amb compromís de contractació que es desenvolupen a nivell regional i són convocats anualment pels serveis públics d’ocupació de cada comunitat autònoma. En totes elles, col·laborem, a més, amb les empreses en la impartició de la formació, que dotarà les futures persones treballadores de les competències fonamentals perquè puguin realitzar la seva feina de forma eficaç i segura.

Outsourcing de formació:

Col·laborem en la potenciació i dinamització de les seves polítiques de formació, amb la qual cosa permetem al seu personal concentrar-se en altres tasques de valor que ajuden a la consecució dels objectius estratègics de la companyia.

Desenvolupament de solucions formatives a mida:

Possibilitem a les empreses integrar les TIC a la seva política de formació i desenvolupament de persones. Desenvolupem eines a mida en la modalitat de cloud computing, com ara software de gestió de la formació, de gestió de competències i avaluació del rendiment, entorns d'aprenentatge personalitzats (plataformes LMS), etc.

Els nostres serveis