SERVEIS

Formació per a l'ocupació

Què és la formació subvencionada?

La formació subvencionada és aquella que consta de cursos finançats pels serveis públics d’ocupació, la qual cosa permet a l’alumnat cursar-los de manera gratuïta. En moltes ocasions, aquesta formació s’imparteix mitjançant una col·laboració publicoprivada, en la qual les entitats públiques liciten l’execució de cursos i hi concorren totes aquelles entitats que reuneixen els requisits per poder impartir-los.

En aquest supòsit, les entitats adjudicatàries seran les encarregades de gestionar la formació i prestar servei a l’alumnat. Les entitats beneficiàries de les licitacions hauran de complir una sèrie de requisits i garantir una màxima qualitat en totes les parts del procés en què s’estructura la formació: des de la selecció del personal docent fins a la impartició del curs i la realització de pràctiques professionals no laborals.

Què ofereix el Grup Aspasia?

Al Grup Aspasia, comptem amb un amplíssim catàleg anual de més de 1.000 cursos, que s’imparteixen arreu del territori nacional. Actualment treballem a més de 50 centres formatius, distribuïts per 10 comunitats autònomes, que són referència al sector de la formació no reglada.

Al nostre catàleg disposem de cursos tant per a persones desocupades com per a persones treballadores, autònomes o en situació d’ERTO. L’objectiu és satisfer la demanda formativa de totes i cadascuna de les persones que desitgin millorar el seu CV.

Dins la formació subvencionada, al Grup Aspasia oferim:

Certificats de professionalitat

Són titulacions oficials que acrediten l'adquisició de competències per a l'exercici d'una professió concreta. El títol, expedit pel servei públic d'ocupació competent, garanteix la capacitat per dur a terme la tasca laboral en la qual s'ha format l'alumne.

Mòduls formatius

Són part dels certificats de professionalitat. Al Grup Aspasia oferim la possibilitat de realitzar mòduls per separat per completar certificats que no s'hagin pogut realitzar íntegrament o per adquirir únicament competències més específiques si no es desitja realitzar un certificat complet.

Accions formatives

Són cursos destinats a l'adquisició d'habilitats i competències que complementen els coneixements previs. Augmenten en un alt grau l'ocupabilitat i les possibilitats de creixement laboral de l'alumnat.

Modalitats

Presencial:

És la modalitat estrella per als cursos més tècnics; aquells que requereixen moltes hores de pràctica i l'ús d'eines per aprofitar al màxim el temps de formació. La modalitat presencial segueix sent la preferida per gran part de la societat, i al Grup Aspasia comptem amb totes les mesures sanitàries exigides arran de la pandèmia provocada pel coronavirus.

Teleformació o formació online:

A les companyies del coneixement, disposem de plataformes d'última tecnologia per brindar a l'alumnat la millor experiència formativa possible. Per norma general, els cursos solen ser més curts que els que s'ofereixen en la modalitat presencial i capaciten els alumnes en competències específiques perquè millorin les seves habilitats i, per tant, el seu nivell d'ocupabilitat.

Aula Virtual:

Fórmula mixta en la qual es combina el format online amb el format presencial. En la modalitat d'Aula Virtual, els alumnes i el docent es connecten de forma simultània a una plataforma on es realitza la formació per videoconferència.

Mixta o semipresencial:

Combina les modalitats presencial i de teleformació. En aquest tipus de cursos, s'imparteix part dels continguts en format presencial, mentre que la resta del temari es realitza de forma online.

Les companyies del coneixement disposen d’un amplíssim ventall de cursos de tots els sectors per satisfer al màxim possible la demanda existent per tot el territori nacional. Alguns dels més destacats són:

Màrqueting digital

Informàtica i programació

Comerç

Alimentació

Hostaleria

Turisme

Dades que avalen el nostre servei

  • Més de 30 anys d’experiència gestionant cursos en totes les modalitats.
  • Tecnologia adaptada i actualitzada.
  • Flexibilitat i capacitat d’adaptació a les necessitats específiques de cada alumne/a.
  • Adaptació de l’oferta a les demandes pròpies de cada territori.
  • Màxima qualitat en els continguts del curs.
  • Personal docent altament qualificat i amb un alt grau d’experiència.

Els nostres serveis