SERVEIS

Consultoria d'igualtat

Què és una consultoria d'igualtat?

Una consultoria d’igualtat o de gènere és aquella empresa o entitat que presta serveis d’assessoria a clients en matèria de gestió de la diversitat. Algunes de les principals tasques que defineixen aquest tipus de serveis són l’acompanyament a les empreses en el desenvolupament de plans d’igualtat, la formació a les plantilles en matèria d’igualtat o l’elaboració de mesures preventives contra l’assetjament sexual en l’àmbit laboral.

Les consultories de gènere o igualtat tenen com a objectiu millorar el clima a l’entorn laboral i aconseguir la igualtat efectiva entre homes i dones, no només a nivell salarial, sinó també en aspectes com ara la conciliació i la corresponsabilitat.

Aquest tipus de consultories estan compostes per personal expert en matèria d’igualtat i amb la corresponent formació, que s’encarrega d’assessorar aquelles empreses que no compten amb personal especialitzat o que no disposen dels coneixements necessaris per desenvolupar un pla d’igualtat adequat a la seva empresa.

Què ofereix el Grup Aspasia?

El Grup Aspasia ofereix un servei d’assessorament i consultoria integral en matèria d’igualtat per a totes aquelles empreses que necessitin posar-se al dia en aquest àmbit. L’objectiu és ajudar a entitats amb menor experiència en aquest àmbit perquè apliquin mesures d’igualtat, conciliació i corresponsabilitat en els seus respectius llocs de feina.

Des de les companyies del coneixement, comptem amb una empresa, Diversitas Group, que posa a disposició de les empreses client un procés complet per aconseguir implantar un pla d’igualtat a la seva companyia, fet a mida i d’acord amb els requisits legals exigits en l’actualitat. L’equip expert de Diversitas Group assumeix des de la realització d’una avaluació inicial per comprovar l’estat de partida de l’empresa amb la qual es col·laborarà fins al seguiment posterior a la implantació i desenvolupament del pla.

En una darrera fase s’establiran també millores al pla d’igualtat implantat si sorgeixen noves necessitats o la situació de l’empresa canvia.

Durant tot el procés, entitat client i equip assessor estan en contacte permanent. La qualitat en el servei i l’acompanyament a l’organització que ha sol·licitat el servei són dues de les màximes que s’autoexigeixen les companyies del coneixement per al correcte funcionament del servei.

Beneficis d'aquest servei per a la teva empresa

Pla d'igualtat

Implantació d'un pla d'igualtat actualitzat i adaptat a la normativa actual.

Assessorament permanent

Assessorament i acompanyament constant per a la resolució de dubtes i la prestació de serveis.

Productivitat

Millora del clima laboral a l'empresa i augment de la productivitat de les persones treballadores.

Conciliació

Majors possibilitats per conciliar a l'empresa després de la implantació del pla d'igualtat.

Dades que avalen el nostre servei

  • Àmplia experiència treballant en l’àmbit de la igualtat.
  • Nombrosos premis i reconeixements rebuts en matèria d’igualtat, com ara el DIE, els premis GEMCAT, el distintiu Óptima o el certificat efr, concedit per la Fundació Masfamilia.
  • Equip expert en assessorament a l’àrea d’igualtat.
  • Capacitat per ajudar tant a pimes com a grans empreses.

Els nostres serveis