SERVEIS

Formació professional dual i captació per a noves incorporacions

Què és l'FP Dual?

A la Formació Dual, el centre formatiu i l’empresa comparteixen tasques en la qualificació de l’aprenent. Aquest rep una formació teòrica, que compagina amb treball pràctic i efectiu al propi centre de treball. A més, la part teòrica es pot dur a terme tant a la pròpia empresa com en aules de formació externes ubicades a centres homologats a aquest efecte.

Des de Grup Aspasia, desenvolupem la Formació Dual a través del contracte de formació per a l’aprenentatge. Aquest es dirigeix a persones que desitgin aprendre un ofici i té per objecte la qualificació i inserció laboral de persones desocupades. Les persones en període d’aprenentatge obtenen reconeixement de la seva formació mitjançant certificats de professionalitat expedits pel Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), que són equivalents a mòduls formatius reglats.

La durada d’aquest tipus de contractes pot oscil·lar entre un i tres anys, depenent de l’acord al qual arribin l’empresa i l’entitat formadora.

Què ofereix el Grup Aspasia?

A Grup Aspasia apostem pel model alemany de Formació Dual, basat en un contracte de formació. El seu principi bàsic resideix a dissenyar i posar en pràctica itineraris formatius a mida de la qualificació dels llocs que requereixi cada empresa.

Des de les companyies del coneixement, ens encarreguem íntegrament de la gestió del servei: des del diagnòstic inicial per valorar les necessitats de l’empresa i la confecció d’una proposta ajustada, fins a la tramitació i el suport a qualsevol tasca que sigui necessari desenvolupar per al bon funcionament de la formació i el contracte.

L’objectiu final és el benefici màxim de l’empresa durant l’acord i que aquesta aconsegueixi un perfil el més idoni possible per cobrir les seves vacants de personal.

La part formativa del contracte inclou continguts oficials dels certificats de professionalitat del SEPE, que estan relacionats amb l’ocupació del lloc de feina que es desenvolupa. D’aquesta forma, l’alumnat també se’n beneficia, ja que obté una certificació oficial vàlida i reconeguda que acredita la seva formació un cop finalitzat el contracte.

Beneficis d'aquest servei per a la teva empresa

Alguns dels punts més profitosos que el servei d’FP Dual del Grup Aspasia ofereix a les empreses són:

Reducció a les quotes empresarials de la Seguretat Social

Entre el 75 % i el 100 % durant un màxim de 3 anys.

Formació deduïble mensualment

De les quotes de la Seguretat Social.

Incentius a la finalització

A les bonificacions a les quotes de la Seguretat Social, de 1.500 € per a homes i de 1.800 € per a dones, durant els 3 anys següents a la seva transformació a indefinits.

Formació adaptada als processos productius de l'empresa

I generació de perfils professionals vàlids per cobrir les seves vacants mitjançant l'ensenyament de continguts relacionats amb l'activitat laboral duta a terme al lloc de feina que ocupi l'aprenent.

Opció de formació a la pròpia empresa

Mitjançant l'habilitació d'un espai per a la realització de la part teòrica de la formació.

Estalvi de costos salarials en la contractació de personal apte per a la feina

Que s'acosta al 35-40 % en comparació dels contractes no formatius.

Disminució de costos

En processos de selecció de personal.

Consecució d'un creixement de negoci sostenible

I augment de la producció gràcies al sentiment de pertinença i fidelitat de l'alumne amb l'empresa.

Garantia de resultats.

Dades que avalen el nostre servei

  • Més de 500 contractes de Formació Dual gestionats.
  • El 95 % dels/de les aprenents continuen a l’empresa un cop finalitzat aquest contracte de formació.
  • Més del 80 % de les empreses participants en algun projecte de Formació Dual repeteixen.
  • Servei d’acompanyament a l’empresa durant tot el temps del contracte.
  • Plantilla docent qualificada i experimentada per a la impartició d’aquest tipus de formació.

A més dels programes de Formació Dual, oferim a les empreses coneixement i accés a altres iniciatives per a l’obtenció de fons dirigits a la formació de noves incorporacions, com ara els programes de formació amb compromís de contractació que es desenvolupen a nivell regional i són convocats anualment pels serveis públics d’ocupació de cada comunitat autònoma. En totes elles, col·laborem, a més, amb les empreses en la impartició de la formació, que dotarà les futures persones treballadores de les competències fonamentals perquè puguin realitzar la seva feina de forma eficaç i segura.

Altres serveis