PREGUNTES FREQÜENTS

Resol aquí els teus dubtes

Són gratis els cursos? Què és la formació bonificada? Aquí et donem resposta a les preguntes més habituals.

1. Formación subvencionada

La formació subvencionada es basa en la col·laboració entre els serveis públics d’ocupació i entitats homologades per impartir cursos que millorin les competències professionals de la societat. Mentre que els serveis públics d’ocupació s’encarreguen de finançar els cursosles entitats acreditades s’encarreguen de tot allò relacionat amb la gestió, programació i execució dels cursos per tal que el màxim nombre possible de persones pugui beneficiar-se de la formació. Gràcies a aquesta fórmula mixta, la societat es pot beneficiar d’una forma còmoda i sense cost d’una gran varietat de cursos, que li permeten augmentar els seus nivells d’ocupabilitat i avançar en la seva carrera professional d’una forma totalment gratuïta. Si vols obtenir més informació detallada sobre aquest tema i com treballa el Grup Aspasia la formació subvencionada, pots consultar l’apartat corresponent al menú Serveis.
Els cursos no tenen cost per a l’alumne perquè estan finançats pels serveis públics d’ocupació, ja sigui el SEPE o els de la comunitat autònoma corresponent. També hi pot haver finançament per part d’algun organisme europeu. Aquestes entitats són les que es fan càrrec de les despeses del curs i permeten que la societat tingui accés a una formació de qualitat sense haver de pagar.
Els requisits d’accés poden variar una mica en funció del pla al qual pertanyi el curs. En general, als cursos per a treballadors, hauràs de pertànyer a un sector concret al qual vagi destinada la formació, si bé també hi ha cursos transversals en què pot participar qualsevol tipus de treballador en actiu. En el cas dels cursos per a persones desocupades, caldrà estar inscrit com a demandant de feina en una oficina de treball.  Per últim, en el cas dels cursos de garantia juvenil, els requisits principals són: estar en situació de desocupació i tenir menys de 30 anys d’edat. També hi ha cursos en què determinats col·lectius vulnerables tindran preferència per realitzar-los. Alguns d’aquests col·lectius són: persones majors de 45 anys, dones, persones en desocupació de llarga durada, persones amb discapacitats, etc. El llistat de requisits per accedir a un curs ve marcat per l’entitat que el finança.
Per tal de poder realitzar un curs, et sol·licitarem certes dades necessàries per poder dur a terme la inscripció. Al formulari del nostre web, et demanem el DNI, però també ens caldrà un altre tipus de documents, com ara la capçalera de la teva darrera nòmina (en el cas de cursos per a treballadors), el certificat de demanda de feina (en el cas de persones desocupades) o un Annex que et facilitarem en .pdf un cop s’hagin completat totes les altres passes del registre. Aquestes dades són sol·licitades per les entitats que financen els cursos per tal de justificar que la persona que s’hi inscriu compleix els requisits exigits.
En tractar-se de cursos subvencionats, hi ha un màxim de cursos que podràs realitzar per tal de garantir que tothom tingui el mateix dret d’accés a la formació. En el cas de la teleformació o formació online, aquest límit està marcat per un màxim d’hores que no podràs superar. En funció de la durada dels cursos que escullis, podràs realitzar més o menys formacions. En el cas de la formació presencial, no podràs realitzar dos cursos de manera simultània si superen les 8 hores de formació diàries.
Els motius pels quals se t’ha indicat que no pots realitzar algun dels nostres cursos poden ser diversos. El més recurrent és que incompleixes els requisits d’accés marcats per l’entitat que el finança. També pot ser que les places per al curs estiguin completes. Tots els cursos tenen un límit màxim de places. En qualsevol cas, segur que hi ha un altre curs que t’interessi i al qual sí que podràs accedir dins la nostra oferta formativa. Només has d’anar al nostre apartat de “Cursos” i cercar el que més s’ajusti a les teves necessitats.
Sí, tant si estàs en ERTO o ERO com si ets autònom, podràs realitzar els nostres cursos sense cap mena de problema. Únicament t’hi has d’inscriure o enviar-nos un formulari per sol·licitar més informació sobre el curs que desitgis i ens posarem en contacte amb tu per indicar-te si compleixes els requisits i per realitzar la inscripció al curs.

2. Formación para empresas

La formació bonificada és aquella que la teva empresa pot finançar gràcies al crèdit que atorga la Fundació Estatal per a la Formació en l’Ocupació (FUNDAE) per a aquesta comesa. Totes les empreses disposen d’una quantitat de crèdit per a formació que atorga la FUNDAE en funció de la seva plantilla i del volum d’activitat. Per tal de poder accedir a aquest crèdit, les empreses han de complir alguns requisits bàsics:
 • Estar al corrent de totes les seves obligacions de pagament respecte de l’Agència Tributària i la Seguretat Social.
 • Abonar l’import de les factures abans que es realitzi la bonificació. Un cop acabada la formació, es retornarà a l’empresa l’import pel valor de la bonificació que tingui concedida.
 • Conservar la documentació justificativa de la formació que s’ha bonificat per tal de poder presentar-la en cas que li sigui sol·licitada.
 • Proporcionar les dades i la documentació requerida per la FUNDAE per poder bonificar la formació. En aquest cas, l’empresa pot comptar amb una empresa especialitzada en formació que l’ajudi amb tots els tràmits.
La formació bonificada té alguns avantatges molt importants per a la teva empresa. Alguns dels més destacats són:
 • Estalvi en les despeses de formació del personal.
 • Millora de la productivitat i l’eficiència de la plantilla gràcies a la formació contínua.
 • Actualització constant a les noves tecnologies i la digitalització al sector gràcies a la formació.
Per conèixer més avantatges sobre la formació bonificada i el model de gestió realitzat pel Grup Aspasia, consulta el nostre apartat de serveis.
La formació professional dual o FP dual és un model d’aprenentatge en què es combina teoria amb temps de treball real efectiu i remunerat. L’alumne compagina la part teòrica del seu aprenentatge amb tasques pràctiques a l’empresa que el contracta. És, per tant, un contracte mixt (anomenat Contracte de Formació per a l’Aprenentatge) en què l’empresa abona la part corresponent al temps de treball pràctic. Aquest contracte pot tenir una durada de fins a tres anys. Durant el primer any, l’alumne es formarà durant el 25 % de les hores que comprengui el contracte i treballarà el 75 % restant. El segon i el tercer any, aquests percentatges seran del 15-85 %. L’èxit d’aquest tipus de formacions és altíssim, ja que tant l’empresa com l’aprenent se’n beneficien mútuament. D’una banda, l’empresa aconsegueix cobrir les seves vacants amb perfils a mida i amb despeses molt assequibles. De l’altra, l’alumne rep una remuneració econòmica alhora que completa la seva fase d’aprenentatge i, en acabar la formació, té grans possibilitats d’aconseguir un contracte indefinit a l’empresa amb qui ha realitzat la formació.
Sens dubte, els avantatges per a una empresa que té implantat un model de formació professional dual són innumerables. Alguns dels més destacats són els següents:
 • Obtenció de perfils hiperadaptats al seu model de producció.
 • Abaratiment de despeses als processos de selecció de personal.
 • Gran sentiment de “pertinença” dels alumnes a l’empresa formadora.
Si vols descobrir més avantatges i el model d’FP dual desenvolupat pel Grup Aspasia, no dubtis a visitar la nostra pàgina de serveis.

3. Formación privada

 • Des del Grup Aspasia tenim uns preus realment ajustats. El nostre objectiu és que tothom pugui accedir a una formació de qualitat que li permeti millorar en la seva vida laboral. Per aquest motiu, tots els nostres cursos privats oscil·len entre els 50 i els 180 euros.Amb el preu de matriculació, mirem de sufragar les despeses relatives al pagament del docent i lloguer d’instal·lacions i equipaments necessaris per a la realització i desenvolupament del curs.
Alguns dels nostres cursos s’imparteixen en la modalitat d’Aula Virtual. D’aquesta manera, volem facilitar-hi l’accés i que tothom pugui beneficiar-se’n, independentment de la seva ubicació geogràfica. La modalitat d’Aula Virtual és un tipus de formació online en què tant el docent com els alumnes es connectaran de forma simultània a una plataforma per fer la classe a distància. Així, si bé l’alumne haurà de connectar-se en l’horari estipulat per poder participar a la classe, podrà realitzar la formació des de qualsevol lloc. Per fer-ho, simplement cal tenir accés a Internet i un dispositiu mòbil a l’abast.
Els nostres cursos estan pensants perquè milloris les teves competències com a professional i augmentis el teu nivell d’ocupabilitat. Treballem cada dia per oferir-te una formació de qualitat màxima per tal de facilitar-te l’accés a una feina (en el cas que la teva situació sigui la de desocupat/ada) o per aconseguir que promocionis a la teva empresa (si ets treballador/a). Al Grup Aspasia estem especialitzats en la formació en noves competències i digitalització perquè estiguis sempre adaptat als nous temps i tinguis la base necessària per poder afrontar la crisi provocada pel coronavirus amb garanties.
No, aquest tipus de cursos no tenen requisits d’accés. Pot realitzar-los qualsevol persona, sigui quina sigui la seva situació laboral. Per accedir-hi, només cal cobrir el cost de matriculació i aportar les dades d’inscripció que li sol·liciti el nostre departament comercial.
Un dels grans avantatges dels nostres cursos privats és que són 100% bonificables amb el crèdit FUNDAE. Si vols bonificar la teva formació, només ens ho has de notificar durant la fase de registre. T’assessorarem i realitzarem tots els tràmits necessaris perquè puguis gaudir del curs de manera totalment gratuïta gràcies al crèdit FUNDAE de la teva empresa.
Al igual que nuestra formación subvencionada disponemos de cursos en todas las modalidades posibles: presencial, online, semipresencial y de aula virtual.

No trobes la teva resposta?

Envia’ns els teus dubtes i et contestarem el més aviat possible: