Aspasia Catalunya participa en el nou programa PROJECTA’T, impulsat pel Consorci per la Formació Continua de Catalunya

Aquest projecte posa en marxa les actuacions d’orientació i prospecció adreçades a persones treballadores ocupades, per poder acompanyar-les en el desenvolupament individual personal i professional, per fe front als constants canvis del mercat laboral i  el context social – econòmic en el que vivim.

Entenem l’orientació com a un instrument bàsic  i fonamental per a l’adquisició d’eines i recursos per a la presa de decisions en relació amb la trajectòria i els objectius professionals. Un procés que cal dur a terme de manera continua al llarg de la vida de les persones , treballant  i prioritzant les capacitats, interessos, preferències, aspiracions i motivacions, per desenevolupar  i potenciar el seu talent.

Que ofereix el servei d'orientació professional?

Durant el procés la persona orientada podrà obtenir coneixements sobre les oportunitats existents o emergents amb la finalitat d’adaptar-se millor al canvis que es produeixen al mercat de treball. Amb l’acompanyament de professionals experts en tendències i els requeriments del mercat de treball o sector professional, la persona podrà disposar d’informació i recursos, que afavorirà la seva presa de decisions relacionades amb el futur professional des del coneixement.

Amb la finalitat de millorar les seves competències, per adapatar-se al canvis constants del sector productiu en el qual desenvolupa la seva activitat professional o per promocionar, o assolir el canvi i trobar noves oportunitats en altres sectors professionals.

Procés "Flexible i Conscient"

La dinàmica i metodologia del procés d’orientació cerca l’evolució i que permeti avançar o retrocedir, segons les necessitats, tenint en compte la situació en la que es troba la persona en el moment d’iniciar el procés.

Cada persona pateix i viu una situació totalment diferent, és per això que aquest projecte posa en acció l’acompanyament i atenció individual a la persona, fent prevaler el diàleg, consens i consciencia en la presa de decisions, per assolir el seus objectius professionals.  A través d’un itinerari personalitzat basat en el reconeixement competencial, reciclatge competencial, la millora d’ocupació i el desenvolupament del talent en un sector o sectors concrets.

Fulla de ruta- PROJECTA'T

-Descobrir les teves competències.

A través de l’autoconeixement de la persona orientada, a través d’un procés de reflexió que permet reunir i recopilar informació i definir el perfil de la persona orientada, a través de la cerca de resposta a les següents qüestions: Què sóc? Què sé? Què vull fer? Què sóc capaç de fer? Què estic diposat/ada a fer?

-Establir el teu objectiu: 

Per assolir i abordar aquesta fase, es tenen compte els interessos, preferències, motivacions personals i professionals, context personal, trajectòria laboral i formativa, per detectar les capacitats, punts forts i punts febles, per definir: “què sé fer” i “que he de millorar” i poder establir  l’objectiu a assolir.

-Elaboració del Pla d’Acció

Aquest pla es durà a terme amb accions durant el procés d’orientació per assolir els objectius de la persona orientada, tenint en compte les seves necessitats. Cada persona tindrà un pla d’acció propi i individualitzat.

  • Coneixement del Sector
  • Millora competencial i formació
  • Emprenedoria i/ economia social i solidària

Ara et toca a tu, fes crèixer la teva carrera professional

Estàs treballant i t’agradaria participar en un procés d’orientació professional individualitzat que t’ajudi a seguir creixent i evolucionant professionalment?

Des d’Aspasia Catalunya et volem ajudar i proporcionar-te les eines que necessites per millorar i avançar en la teva trajectòria professional.

-Vols saber quins són els recursos i opcions formatives que tens al teu abast?

-Vols actualitzar les teves competències professionals o acreditar-les de manera oficial?

-Vols fer un salt i impulsar la teva carrera, a través de noves oportunitats?

T’acompanyem en un procés totalment personalitzat oferint-te un pla d’acció individual, adaptat a les teves necessitats,a través d’un servei 100% subvencionat pel Consroci per a la Formació Continua de Catalunya.

Aposta pel teu futur!

Per a més informació, pots adreçar-te a través de:

Telèfon de contacte: 932 45 29 22

Email: infoempreses@grupoaspasia.com

Últims articles
Temes del nostre blog

Cursos relacionats

No hi ha cursos relacionats en aquest moment