Tot el que has de saber sobre l’arrelament per formació

Índex

Aquest 14 de febrer, l’equip d’Aspasia Catalunya va assistir al seminari informatiu, organitzat per el SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya) sobre l’autorització temporal de residència per Arrelament per Formació. En aquesta sessió han assistit entitats que treballen directament amb les persones i col·lectius afectats.

Durant la sessió s’ha notificat de manera oficial a tots els membres i professionals del sector formatiu i educatiu, quin és el procediment a seguir per part de les entitats, quines són les gestions que es durant a terme en les oficines de treball, així mateix, les tipologies de  formacions que podran realitzar les persones afectades, com ho podran sol·licitar, on dirigir-se i els processos, per a la seva obtenció.

El 26 de Juliol de 2022, el Govern anuncia l'última modificació sobre l'arrealment per formació

El 26 de juliol de 2022 va quedar aprovada la nova reforma en la llei d’estrangeria d’arrelament per formació, regulat pel Reial Decret 629/2022 i que, per tant, modificava la Llei Orgànica 4/2000, sobre els drets i llibertats dels estrangers a l’Estat i la seva integració social.

Aquesta llei anunciava la possibilitat d’aconseguir l’autorització de residència temporal per circumstàncies excepcionals, als ciutadans estrangers que hagin viscut a l’Estat de manera continuada durant dos anys.

Una mesura que va ser rebuda com a solució per fer front a la situació d’incertesa i complexa ,per la qual es veu afectada una gran part de la població de l’Estat, i sent una opció per a la regularització de persones en situació administrativa irregular. A més de ser considerada una via per agilitzar l’obtenció del permís de residència, facilitar el seu accés al mercat laboral i a formacions, que els permeti augmentar les seves competències professionals.

Com puc obtenir la residència temporal per formació?

L’arrelament per formació concedeix una autorització de residencia temporal durant dotze mesos a les persones estrangeres que han romàs a l’estat espanyol durant un temps mínim de dos anys i el principal requisit per a la seva obtenció és el compromís a fer una formació.  

Les opcions formatives a les que pots accedir són:

-Certificats de professionalitat

Titulacions oficials vàlides en l’àmbit estatal que acrediten les competències professional d’una persona per treballar en un sector professional concret. En aquestes formacions es combinen sessions teoricopràctiques i amb pràctiques en empresa.

-Formació promoguda per SOC en polítiques actives d’ocupació, inclosa d’Especialitats formatives del SOC. Inclou el projectes SINGULARS, adreçat a joves menors de 30 anys en situació d’atur.

 • Amb una durada mínim de 200h
 • La formació s’ha de realitzar a una entitat homologada pel SOC

-Formació Professional Inicial (Formació del sistema Educatiu)

La FP inicial  permet capacitar i qualificar en diverses professions i oficis, proporcionant la formació necessària per adquirí la competència professional i els coneixements propis de cada sector productiu, com el projecte de FP DUAL.

Formació per a l’obtenció d’un certificat d ‘aptitud tècnica o habilitació professional

-Titulació de Màster oficial universitari, curs d’ampliació o d’actualització de competències  a l’àmbit universitari.

L’autorització serà prorrogable només una vegada més,  també s’estendrà  si la formació dura més d’1 any(menys de 18 mesos) o bé si no s’ha superat la formació durant el primer any i la persona es compromet a matricular-se en els mateixos estudis, amb l’objectiu de finalitzar-los.

Cerca aquí les possibilitats formatives que t’oferim, per obtenir l’arrelament per formació:  https://grupoaspasia.com/es/

Quins són els requisits?

 • Permanència continuada de 2 anys a Espanya. Les absències no podran superar els 120 dies en un període de 3 anys, o 90 dies en un període de 2 anys, o 90 dies en un període de 2 anys.
 • No tenir antecedents penals en el país que s’hagi residit durant els últims 5 anys anteriors a la seva entrada a Espanya, ni tenir condemnes per delictes existents a l’ordenament espanyol.
 • No ser ciutadà de la Unió Europea.
 • Compromís a fer una formació.

L'obtenció de l'autorització de residència, desprès d'haver superat la formació.

Una vegada finalitzats el estudis i la formació hagi esta superada de manera satisfactòria dins de la vigència de l’autorització de residència, serà possible demanar l’autorització de residència i treball, una vegada es disposi d’un contracte de treball.

Aquest contracte haurà de ser:

 • Per compte aliè
 • Relacionat amb la formació realitzada o del sector professional.
 • Indefinit, fix o discontinu o bé de caràcter temporal, sempre que complexi el requisit Mínim interprofessional o del Conveni Col·lectiu de referència i de no tenir jornada inferior a 30 hores setmanals. Podrà ser de 20 hores setmanals en el cas de tenir fill menors al càrrec
 • Si són contractes parcials, la suma d’aquests contractes haurà de representar el Salari Mínim interprofessional anual o del Conveni Col·lectiu de referència.
 • Aquesta autorització tindrà una durada de 2 anys de treball per compte aliè.

Per a més informació sobre l’estat de tramitació de l’expedient.

Per telèfon: cal trucar al 902 022 222.

Mitjançant un SMS al número 638 444 386. Amb la paraula NIE, seguit d’un espai i el número (8 dígits) o amb la paraula EXPE, seguida d’un espai i el número d’expedient (15 dígits).

A través del servei d’informació general: cal trucar al telèfon 060.

Cursos relacionats

No hi ha cursos relacionats en aquest moment