Tanca el cercle: l’economia circular com a model de creixement sostenible

"La sostenibilitat no és només una qüestió ambiental, sinó també econòmica i social. Hem de crear un equilibri entre les necessitats del planeta i les necessitats dels seus habitants." - Kofi Annan

En els últims anys, hem pres consciència dels efectes que tenen les nostres accions i la nostra forma de vida, en el planeta i en la nostra pròpia salut. La sobreexplotació de recursos, la contaminació i el canvi climàtic són només algunes de les conseqüències que ja patim en l’actualitat. Una alternativa per aconseguir un canvi en el nostre model de consum i producció és l’economia circular, que busca una redefinició del creixement econòmic. Aquest model ens convida a plantejar-se de quina manera utilitzem els recursos i reduir els residus, a través del reaprofitament i el redisseny.

Què és l'economia circular?

Tal com el seu nom indica, l’economia circular té com a finalitat mantenir els recursos en l’economia, allargant la seva vida el màxim possible. És un model de producció i de consum que cerca garantir el creixement sostenible al llarg del temps, i evitar la sobreexplotació i desaprofitament dels recursos naturals. Es contraposa als models convencionals que es basen a extraure matèries primer, produir, consumir i generar rebuig, prioritzant l’aprofitament i l’optimització de la producció de béns i serveis, des del disseny inicial, tenint en compte els processos i les fonts d’energia per reduir els impactes negatius actuals i futurs. 

Aquest concepte econòmic va més enllà merament del reciclatge, ja que posa en manifest oferir i buscar opcions viables, per reduir l’impacte ambiental. 

Principis de l'economia circular

L’economia Circula aposta per donar importància a l’ús, abans que el consum. Aquest model es regeix sobre els següents principis: 

 • Rebutjar: Consisteix en renunciar a allò que no necessitem o bé redefinir-los de tal manera, que no s’hagi de tornar a produir-los.  
 • Repensar: Potenciar que les empreses transfereixin serveis als consumidors, en lloc de la propietat sobre el producte. Es tracta d’una actitud fonamental en l’economia col·laborativa o el sharing economy, 
 • Reduir: Disminuir en la mesura que sigui possible el consum de recursos per la fabricació de productes, i també l’ús d’aquests. 
 • Reutilitzar: Allargar l’ús del producte, si encara es troba en bones condicions i compleix la seva funció original. 
 • Reparar: Contemplar la possibilitat d’arreglar un producte que pugui semblar aparentment defectuós, per recuperar el seu ús i mantenir-lo. 
 • Restaurar: Consisteix en recuperar un producte que ja va complir el seu cicle de vida i que no té la capacitat de seguir complint la seva funció. La restauració es fa quan hi ha viabilitat de tornar a fer funcional un producte, o per cas contrari reciclar-lo.
 • Remanufacturar: Quan un objecte compleix el seu cicle de vida i és funcional, existeix la possibilitat de valorar el seu estat actual i fer un recondicionament i substitució dels components defectuosos, perquè torni a ser funcional, com un producte quasi nou. 
 • Redefinir: L’economia circular busca promoure l’enginy i la innovació en les persones, per trobar i plantejar noves possibilitats d’ús en aquells objectes que es troben desgastats o que han quedat obsolets. 
 • Reciclar: Quan ja no es pot dur a terme cap de les opcions esmentades, s’ha de buscar la possibilitat de recuperar la major quantitat de residus del producte perquè puguin ser processats i convertir-se en matèria primar, per a la fabricació de nous productes.

Beneficis de l'economia circulars

Aquests són els principals beneficis de l’Economia Circular: 

 • Protecció del Medi ambient: L’economia circular promou i ajuda de manera positiva a disminuir l’ús i l’impacte, pel que fa a els recursos naturals, a minimitzar la generació de residus i limitar el consum d’energia, reduint les emissions de gasos de l’efecte hivernacle, contemplant com a alternatives, les energies renovables no contaminants. 
 • Beneficia l’economia local: Convertir els residus locals en matèries primeres, planteja un sistema generador d’ocupació i treball local, no deslocalitzat. 
 • Afavoreix nous models de negoci: La reutilització, reparació de productes, el rea condicionament, restauració, donen lloc a models de negoci que donen valor al concepte de reutilitzar, consumir de segona o comprar de segona mà enlloc d’adquirir un nou producte.
 • Impulsa el I+D i les noves tecnologies: La creació i desenvolupament de nous productes i solucions a partir del residus generats, impulsa els projecte I+D (Investigació, Desenvolupament i Innovació) de les empreses a invertir en investigació per plantejar noves metodologies per reutilitzar, transformar i innovar en els productes de consum i en el disseny de producte sostenible. 
 • Consum més responsable: L’economia circular promou un nou paradigma de sistema i model de vida, però sobretot impulsa i convida a la reflexió per diferenciar les necessitats reals i el canvi d’hàbits cap a un consum i una societat més sostenible. 

Exemples de negoci d'economia circular

Avui dia, hi ha diversos projectes, empreses i organitzacions, que treballen en el desenvolupament de models d’economia circular, gràcies a la innovació i que aposten pels beneficis de l’economia circular, per crear nous models de negoci.

Alguns exemples d’economia circular són:

EKOREC 

L’empresa Ekorec és un referent en economia circular de plàstic, ja que subministra embalatges sostenibles a les indústries com : l’alimentària, farmacèutica, cosmètica o automoció, a partir de PET reciclat, el plàstic prové d’ampolles d’aigua i refrescos utilitzats. 

CIRCULAR PROJECT 

TCP afavoreix i promou la moda circular i sostenible en diferents àmbits, oferint a la indústria tèxtil, una estratègia de comunicació basada en l’enfoc transversal i sistemàtic de l’economia circular, Combina aspectes socials, ètics, mediambientals i econòmics, generant connexions consistents amb el món de la moda sostenible. 

GERRARD STREET 

La companyia Gerrard Street ha dissenyat uns auriculars modulars d’alta qualitat que es desmunten fàcilment. D’aquesta forma, dona l’opció de poder actualitzar i repara les peces de manera individual, tants cops sigui necessari.

Es calcula que a l’any es llencen 15 milions de kg d’auriculars.  

TRUSTRACE 

És una plataforma digital que cerca donar valor i èmfasis als processos de fabricació i materials en el sector tèxtils i en les peces de roba. Amb la seva proposta, ofereixen a les empreses un forma de garantir que les seves cadenes de producció estan alineades amb els seus objectius de sostenibilitat i inclús verificar els producte de models de negoci circular.  

La imatge fa referència a la versió per smartphone del software Trusttrace.

“R” DE REFLEXIÓ

En definitiva, l’economia circular és l’alternativa que garanteix la protecció i responsabilitat pel medi ambient, cercant minimitzar el consum dels recursos naturals, la generació de residu i així la reducció de les emissions de gasos que generen l’efecte hivernacle. Alhora beneficia a l’economia local, fomentant la reutilització de residus propers, com a matèria primera de nous models productius. Tanmateix, afavoreix la independència de la importància de matèries primeres, estimula la innovació i el desenvolupament de nous models de negoci acords a un model més sa i ecològic.

És la via per garantir la preservació el nostre entorn i que pot garantir un futur més sostenible per a tots.🌍🌱

Cursos relacionats

Formación gratuita en %%tb-image-alt-text%%

Creación de blogs y redes sociales

¡FORMACIÓN GRATUITA! Curso de creación de blogs. Mejora tu CV y tus conocimientos sobre la creación de contenidos. ¡Entra y…
Curs Subvencionat
Informació, comunicació i arts gràfiques
Aturats/des, Empleats/des
Online
Aspasia Formació online
Formación gratuita en %%tb-image-alt-text%%

Negocios online y comercio electrónico

¡FORMACIÓN GRATUITA! Curso de ecommerce y negocios online. Mejora tu CV y tus habilidades en el comercio virtual. ¡Entra y…
Curs Subvencionat
Informació, comunicació i arts gràfiques
Aturats/des, Empleats/des
Online
Formación gratuita en %%tb-image-alt-text%%

Creación, programación y diseño de páginas web con HTML y CSS3

¡¡GRATIS!! Curso de diseño de páginas web con HTML y CSS3. Aprovecha esta oportunidad. ¡Entra ya y echa un vistazo…
Curs Subvencionat
Informació, comunicació i arts gràfiques
Aturats/des, Empleats/des
Online