FEINA

Pràctiques a empreses

Com a entitat formadora, el Grup Aspasia ofereix alumnes en pràctiques perquè tant empreses com aprenents puguin beneficiar-se d’una experiència mútua.

Mentre els alumnes completen la seva formació i apliquen els coneixements adquirits durant el curs en un entorn de feina real, les empreses aconsegueixen personal que ajudi la seva plantilla habitual i valoren la possibilitat d’incorporar persones al seu equip de treball en el cas que vegin que compleixen els requisits i el perfil que estiguin cercant.

Més de 1000 empreses coneixen ja els avantatges d’acollir alumnes en pràctiques de Grup Aspasia:

Sense cost per a l'empresa

No suposa cap cost, atès que estan exemptes de cotització a la Seguretat Social, en considerar-se període formatiu. L'alumne està cobert per l'assegurança d'accidents que assumeix el centre de formació.

Feina útil

Permet disposar de personal que pot realitzar feina útil, tot cobrint necessitats puntuals.

Reducció de costos de reclutament

Redueix els costos de reclutament, atès que els departaments productius ja han pogut valorar directament el rendiment de les persones enviades en pràctiques, amb la qual cosa es minimitzen riscos en futures contractacions.

Possibilitat de subvencions directes

Algunes comunitats autònomes atorguen subvencions directes a les empreses que contractin, de forma temporal o indefinida, persones que estiguin en possessió d'un certificat de professionalitat.

Els principals sectors i llocs de feina per als quals el Grup Aspasia ofereix aquest tipus de serveis són:

INFORMÀTICA I SISTEMES

 • Administrador/a de serveis d’Internet
 • Administrador/a d’entorns web (webmaster) i auditoria

ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ

 • Auxiliar administratiu/iva comercial
 • Auxiliar administratiu/iva comptable
 • Auxiliar administratiu/iva de recursos humans
 • Auxiliar administratiu/iva de facturació
 • Gestor/a de continguts
 • Gestor/a de portals web
 • Administrador/a de sistemes de continguts
 • Integrador/a de sistemes d’informació
 • Tècnic/a superior en comptabilitat i/o finances en general
 • Auditor/a de comptes
 • Tècnic/a mitjà/ana en auditoria
 • Assessor/a fiscal i tributari/ària
 • Tècnic/a de suport en auditoria i/o operacions financeres
 • Tècnic/a en comptabilitat en general
 • Programador/a d’aplicacions de gestió
 • Analista-programador/a, nivell mitjà
 • Administrador/a i desenvolupador/a d’ERP i CRM

MÀRQUETING I ATENCIÓ AL CLIENT

 • Atenció al client
 • Tècnic/a de consum

DADES

 • Administrador/a de bases de dades
 • Tècnic/a en mineria de dades (Data Mining)
 • Analista orgànic/a
 • Tècnic/a en publicitat i/o 
 • Relacions públiques
 • Tècnic/a en organització de fires i esdeveniments
 • Tècnic/a en màrqueting

TURISME

 • Treballador/a de departament de reserves
 • Promotor/a d’agència de viatges minorista

MANTENIMENT I INSTAL·LACIÓ

 • Delineant projectista i planificador/a de muntatge d’instal·lacions calorífiques i de climatització i ventilació – extracció

INSERCIÓ I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

 • Agent de desenvolupament de la comunitat sorda
 • Tècnic/a en promoció, atenció i formació de persones sordes
 • Agent dinamitzador/a de la comunitat sorda
 • Mediador/a social de la comunitat sorda

TELEFONIA, XARXES I COMUNICACIÓ

 • Operador/a de comunicacions
 • Tècnic/a de camp en comunicacions
 • Operador/a d’equips de telefonia

Necessites alumnes en pràctiques?