erte-que-es-y-como-afrontarlo

ERTO: què és i com afrontar-ho

Tot el que llegiràs sobre els ERTOS a aquest post

Què és un ERTO?

L’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació és una mesura incorporada a la primera versió de l’Estatut dels Treballadors, molt poc usat al llarg d’aquests anys, que es va devaluar en successives reformes i recentment ha resultat ser l’alternativa més útil en temps de pandèmia i de crisi econòmica sobrevinguda.

Cal fer referència als acords que en aquesta matèria s’han vingut subscrivint al llarg dels últims mesos entre l’Administració i els agents socials (CCOO, UGT i CEOE), i que han estat vitals per contenir la destrucció d’ocupació.

Els ERTO, per a situacions extremes, però també per a altres situacions de dificultat per a les empreses, són l’eina més útil com a pont cap a la viabilitat d’ells i per tant com a via per al manteniment de l’ocupació.

El paper de la formació davant un ERTO

En moments de crisi econòmica però també de canvi, la formació s’ha d’intensificar més encara en les persones afectades per ERTO. Els ERTO, efectivament, estan sent una magnífica eina per contenir la destrucció d’ocupació, però també s’estan aprofitant per preparar l’empresa per al futur.

Abans de la pandèmia, a Espanya es venia insistint en la necessitat d’un canvi de model productiu que porta implícit també un canvi en el model empresarial. El resultat d’aquests canvis serà l’aparició d’un mercat laboral molt lligat a la digitalització. Tots aquests canvis s’han precipitat i accelerat com a conseqüència de l’arribada de la COVID19.

Experiència a Catalunya

Davant d’aquesta conjuntura, l’Administració pública ja està apostant clarament per formacions específiques per a persones en ERTO tant a nivell estatal com regional. El Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya ha impulsat recentment un programa mixt d’orientació i formació amb l’objectiu d’orientar i qualificar a persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) com a conseqüència de la suspensió total o parcial del seu contracte de treball, derivat de les mesures preventives i de contenció per pal·liar la COVID – 19. Per a això s’ha disposat d’un pressupost de 25 milions d’euros i es preveu que 12.500 persones siguin les destinatàries de les actuacions.

Aspasia Catalunya, entitat pertanyent al Grup Aspasia, ha estat beneficiari i  té per objectiu ajudar a més de 1000 persones dins del marc d’aquesta iniciativa.

El programa està dirigit principalment a persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) a Catalunya, des de l’inici de la pandèmia i fins a la finalització de el període d’execució d’aquest programa. També podran accedir persones treballadores, i un petit percentatge de persones desocupades inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

El programa inclou la realització d’accions formatives 100% subvencionades de certificats de professionalitat i idiomes, tota l’oferta formativa està disponible a https://grupoaspasia.com.

Si vols rebre més informació o participar en aquest programa, pots enviar un correu electrònic a qualificacio@grupoaspasia.com o trucar-nos a l’93 245 29 22.

Últims articles
Temes del nostre blog

Cursos relacionats

Formación gratuita en %%tb-image-alt-text%%

(COMM0110) – Certificado de Profesionalidad en Marketing y compraventa internacional

¡FORMACIÓN GRATUITA! Curso de marketing y compraventa internacional. Mejora tu CV. ¡Entra y revisa el temario!
Curs Subvencionat

Certificat oficial

Qualsevol sector laboral
Certificat de Professionalitat, Aturats/des
Presencial
Formación gratuita en %%tb-image-alt-text%%

Gestión de la cadena logística y aprovisionamiento

¡FORMACIÓN GRATUITA! Curso de Gestión de la cadena logística y aprovisionamiento. No te lo puedes perder. ¡Entra y revisa el…
Curs Subvencionat
Qualsevol sector laboral
Aturats/des
Presencial
Formación gratuita en %%tb-image-alt-text%%

(SSCG0111) – Atención y gestión de llamadas entrantes en un servicio de teleasistencia

¡FORMACIÓN 100% SUBVENCIONADA! Curso de atención al servicio de teleasistencia. Mejora tu CV. ¡Entra y revisa el temario!
Curs Subvencionat

Certificat oficial

Qualsevol sector laboral
Certificat de Professionalitat, Aturats/des
Presencial
Madrid
(SSCG0111) – Atención y gestión de llamadas entrantes en un servicio de teleasistencia