GLOSARIO

Certificats de professionalitat

Què és un certificat de professionalitat?

Els certificats de professionalitat són formacions regulades pel SEPE (Servei Públic d’Ocupació Estatal) i els serveis d’ocupació responsables a cada comunitat autònoma. En el cas de Catalunya, l’òrgan competent és el Servei d’Ocupació (SOC).

Estan regulats pel Reial decret 34/2008, de 18 de gener, i són l’instrument d’acreditació oficial de les qualificacions professionals del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals en l’àmbit de l’administració laboral. Cada certificat de professionalitat està format per mòduls que acrediten només una part de la qualificació. Caldrà superar tots els mòduls que componen els certificats per obtenir l’acreditació de competències completa.

Tots els certificats de professionalitat inclouen un mòdul de formació pràctica. Aquesta pràctica es realitza en centres de treball, és a dir, empreses que acosten els alumnes i les alumnes a un entorn laboral real. La superació d’aquest mòdul de pràctiques és imprescindible per a l’obtenció del certificat de professionalitat. Tot i que és cert que en alguns casos es pot arribar a convalidar la realització d’aquest mòdul si es demostra experiència prèvia.

Per què serveixen els certificats de professionalitat?

Són formacions que acrediten les competències professionals i garanteixen que la persona que l’obté té els coneixements, les habilitats i les aptituds per desenvolupar una activitat laboral d’acord amb les exigències del mercat de treball.

L’obtenció del certificat de professionalitat permet disposar d’una acreditació de caràcter oficial que avala les competències professionals tant a nivell nacional com europeu.

Actualment suposen una gran alternativa formativa tant per a persones ocupades com per a persones en situació de desocupació que vulguin demostrar les seves habilitats i acreditar-les mitjançant un títol vàlid i oficial. Això els permet millorar el nivell d’ocupabilitat i augmentar les possibilitats de millorar en el futur laboral.

De quin tipus poden ser els certificats de professionalitat?

Les accions formatives poden ser privades o subvencionades, i les certificacions tenen caràcter oficial i validesa a tot el territori nacional. Són equiparables als títols de Formació Professional. Al Grup Aspasia es poden cursar certificats de professionalitat en qualsevol a través de diferents formats que permeten una gran flexibilitat per a l’usuari: de forma presencial, a l’aula virtual, 100% en línia o en una modalitat mixta o semipresencial.

Si vols conèixer l’àmplia oferta de certificats de professionalitat de què disposem a Grupo Aspasia pots accedir al llistat a través de la següent url:

https://grupoaspasia.com/es/destinatario/certificados-de-profesionalidad/ Tot seguit s’exposen l’enllaç al cercador on es poden trobar tots els certificats de professionalitat que es poden fer a Catalunya. https://www.oficinadetreball.gencat.cat/socfuncions/IniciCercadorEspecialitats.do

10 avantatges dels certificats de professionalitat:

  • Adquirir noves competències professionals
  • Reorientar-me laboralment
  • Obtenir una titulació oficial
  • Conèixer i perfeccionar el meu àmbit d’interès en profunditat
  • Aprendre permanentment
  • Rebre una formació modular, flexible i accessible
  • Tenir una mobilitat laboral a tot el territori espanyol
  • Obtenir una Certificació Europea a través del suplement EUROPASS
  • Una fàcil incorporació al món laboral a través de les pràctiques
  • Realitzar una convalidació parcial amb els estudis de formació professional