GLOSARIO

Formació contínua per a persones treballadores en actiu

Què és la formació contínua?

La formació continuada és aquella que permet a les persones reciclar-se i millorar les seves competències de forma constant. Actualment resulta fonamental per continuar sent competitiu com a treballador o treballadora a causa dels constants canvis que es produeixen al mercat laboral.

Aquest tipus de formació ajuda les persones a mantenir-se actualitzades i adaptades als ritmes productius i sistemes de treball actuals. De la mateixa manera, millora el nivell d’ocupabilitat i permet una estabilitat laboral més gran.

Quins tipus de cursos hi ha a la formació contínua?

La formació contínua està promoguda tant pel Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), com pels diferents organismes responsables de la formació a cadascuna de les diferents comunitats autònomes.

Aquests organismes públics impulsen i gestionen programes de formació formal (incloent accions formatives de Certificat de Professionalitat que qualifiquen i serveixen com a passarel·la al món educatiu), i també formació no formal incloent accions formatives orientades i específiques dels diversos sectors productius i aquelles que són de caràcter transversal.

Es tracta de cursos 100% subvencionats que permeten seguir millorant les competències professionals mitjançant una formació de qualitat, pràctica i aplicable al teu lloc de treball. En el cas de Catalunya, l’organisme que promou aquest tipus de cursos és el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Quin objectiu té la formació continuada?

L’objectiu d’aquest tipus d’accions formatives és garantir la formació al llarg de la vida, l’adaptació dels treballadors i les treballadores de les empreses a la nova societat basada en el coneixement, així com per mantenir la capacitació professional dels treballadors i les treballadores en quant als canvis dels processos productius. D’aquesta manera, s’aconsegueix que es millori la competitivitat empresarial per oferir el millor servei als ciutadans.

Aquest tipus de formació s’adreça prioritàriament a treballadors ocupats i té per objecte facilitar una formació ajustada a les necessitats del mercat de treball, alhora que satisfan les aspiracions de promoció professional i desenvolupament personal dels treballadors. Encara que també hi ha la possibilitat que la cursin persones en situació de desocupació o ERTO. En aquest cercador trobaràs la formació adreçada a persones treballadores ocupades 100% subvencionada pel Consorci: https://conforcat.gencat.cat/es/Treballadors/formacio-continua/formacio-doferta/oferta-formativa/cercador-cursos-del-consorci/index.html