GLOSARIO

FORMA’T PER FORMAR – Plataforma de formació per als agents claus de la Formació Professional per a l’Ocupació

Què és FORMA’T PER FORMAR?

Forma’t per formar és una plataforma de formació per assegurar la qualitat del sistema de formació professional per a l’ocupació. Està adreçada als agents claus de la formació professional per a l’ocupació i suposa un recurs d’aprenentatge per a les persones formadores i les tutores, que són l’element principal de la formació professional.

Aquesta plataforma neix dels resultats de l’estudi dels perfils competencials desitjables dels rols de formador, tutors i tutores d’empresa i d’un grup de cocreació en el qual van participar un ampli ventall de professionals del Sistema de Formació Professional per a l’Ocupació. D’aquesta manera es van detectar les necessitats de formació existents a les persones formadores i tutores.

Quin objectiu té FORMA’T PER FORMAR?

Forma’t per formar neix amb l’objectiu de cobrir el buit que hi ha perquè els agents clau de la Formació Professional per a l’Ocupació es puguin formar i actualitzar els seus coneixements.

Les persones formadores, tutores i tutores d’empresa trobaran a la plataforma “Forma’t per formar” disset cursos que els ajudaran a millorar la seva capacitació per a la impartició i/o tutorització de la formació presencial i en línia, amb continguts adaptats a l’escenari social , docent i laboral actual.

 • Dissenyar i elaborar continguts per a la formació a distància.
 • Dinamitzar comunitats d’aprenentatge a distància.
 • Dissenyar processos d’avaluació per competències professionals
 • Motivar i formar.
 • Gestionar la qualitat de les activitats de formació.
 • Dissenyar activitats que propiciïn experiències laborals.
 • Personalitzar la formació.
 • Millorar la formació mitjançant projectes de recerca i d’innovació.
 • Orientar per a la implementació de la docència presencial.
 • Dissenyar i aplicar processos d’orientació professional per a l’ocupació.
 • Desenvolupar perfils professionals adequats a les necessitats actuals.
 • Desenvolupar plans tutorials personalitzats i grupals, incloent-hi la perspectiva de la tutorització professionalitzadora i de la tutorització en empreses i entitats

Asimismo, la plataforma propone un conjunto de cursos transversales:

 • Gestionar el treball en equip
 • Ajustar els plans, objectius, comportaments i accions per millorar-ne l’adaptabilitat
 • Definir problemes per resoldre’ls
 • Gestionar les habilitats comunicatives
 • Reflexionar sobre la pròpia automotivació i incentivar-la entre els i les participants

Aquesta compilació formativa no pretén substituir el certificat de professional de docència de formació per a l’ocupació, sinó que és formació complementària per donar resposta a les circumstàncies actuals. Ha estat impulsada pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. Per al seu desenvolupament també es va comptar amb la col·laboració d’Eurecat.

Si estàs interessat en aquesta formació pots registrar-te i començar a:

https://formatperformar.gencat.cat/login/index.php