Persones a ERTO

Més de 1.000 persones a ERTO formats a Catalunya

Finalitza el programa d'orientació i formació professional subvencionat pel Consorci de Formació Contínua de Catalunya

Recentment ha finalitzat el programa mixt d’orientació i formació professional destinat a la millora de competències professionals per a persones a ERTO. El projecte, subvencionat pel Consorci de Formació Contínua de Catalunya, ha resultat un èxit. En total més de 1300 persones s’han pogut aprofitar d’aquest programa formatiu per millorar-ne el seu nivell d’ocupabilitat.

Concretament, 1148 s’han format en un dels 5 certificats de professionalitat, els 4 itineraris d’anglès o les 14 formacions transversals que s’han impartit en el marc del programa. En total 4685 hores de formació impartida amb l’objectiu d’ajudar totes les persones participants a millorar les seves competències i capacitats com a professionals.

En aquest programa també han rebut orientació 255 persones a les instal.lacions d’Aspasia Catalunya. Cadascuna d’elles ha rebut de mitjana unes 7 sessions d’orientació que han avaluat amb una nota de 8 sobre 10 a les enquestes de qualitat realitzades. L’objectiu principal d’aquestes accions ha estat la millora competencial, l’ajut a la recerca de feina i l’orientació a l’emprenedoria.

Altres projectes

En resum, el programa mixt d’orientació i formació professional promogut pel Consorci de Catalunya i executat als centres del Grup Aspasia a Barcelona ha resultat un èxit. Un projecte finalitzat més que se suma a altres accions importants que també s’han desenvolupat i s’estan desenvolupant a Barcelona aquest 2022.

En concret, la plantilla catalana del Grup Aspasia també està participant en altres iniciatives com el programa Orienta. Atendrà 90 usuaris que li seran derivats de les Oficines de Treball del Servei d’Ocupació de Catalunya. De la mateixa manera, també està involucrat en un altre projecte com el SOC-FPODUAL. Aquest altre programa destina 25 milions d’euros per facilitar l’accés a un lloc de treball a més de 1.000 persones joves en situació d’atur.

Així, Aspasia Catalunya continua treballant per ajudar la societat catalana a satisfer les necessitats formatives i brindar suport en tasques com la recerca de feina o la millora del seu nivell d’ocupabilitat.

Últims articles
Temes del nostre blog

Cursos relacionats

No hi ha cursos relacionats en aquest moment