GLOSARIO

MÈTODE HISTÒRIC (d’investigació) històric

Què és el mètode històric?

Aquest mètode és propi de la investigació històrica i amb ell es pretén, a partir de l’estudi i anàlisi de fets històrics, trobar patrons que puguin donar explicació o servir per a predir fets actuals (però mai a curt termini).

Característiques del mètode històric

Les característiques lligades a aquesta metodologia són:

 • No existeix un únic mètode històric.
 • No genera prediccions a curt termini.
 • Cerca no tan sols explicar la manera en què van succeir els esdeveniments del passat, també se centra en establir hipòtesi sobre per què van arribar a succeir, la qual cosa fa que molts no considerin la història com una ciència a l’ús, ja que no estableix absoluts.
 • Les seves recerques es basen en fonts de l’època ja siguin llibres, documents, diaris, objectes personals…
 • Han de contrastar-se les fonts utilitzades i verificar que són realment verídiques.

Fases del mètode històric

Podem establir 3 fases:

  • Identificació de fonts: una vegada triada la temàtica has de començar a buscar i establir les fonts en les quals basaràs el teu estudi, aquestes poden ser primàries (dades de primera mà, ja siguin de l’època o del personatge en concret que desitges estudiar) o secundàries (provenen de segones persones que ja s’han encarregat d’estudiar o processar la temàtica).
  • Avaluació de les fonts: en aquest pas és on es contrasta la veracitat i utilitat de les fonts obtingudes.
  • Síntesi i plantejament dels arguments: en aquesta fase s’estableix ja una hipòtesi a partir de la valoració de la informació obtinguda a partir de les fonts. El raonament històric. Aquest pas, a diferència dels anteriors, és completament subjectiu i se sustenta per complert en el criteri de l’investigador.