SERVEIS

Servei de selecció de personal

Què és la selecció de personal?

La selecció de personal es podria definir com el procés mitjançant el qual una empresa filtra, entrevista i, finalment, contracta els candidats que opten a cobrir una vacant a la companyia. Aquest procés pot durar un cert temps i consta de diverses parts. Depenent de l’empresa que el realitzi, pot ser més o menys complex, però algunes de les fases més comunes per a tots ells són:

Necessitats

Definició de les necessitats de l'empresa

Perfil requerit

Elaboració del perfil requerit per completar la vacant o el nou lloc

Publicació

Publicació de l'oferta

Contacte

Primera presa de contacte amb el candidat i citació per a una entrevista

Entrevista

Entrevista amb el candidat

Contractació

Selecció final i contractació

Què és una agència de col·locació?

Una agència de col·locació és una entitat que realitza activitats la finalitat de les quals consisteix a proporcionar feina a persones desocupades. Per aconseguir aquesta finalitat, es realitzen una sèrie d’accions, tals com:

Valoració de perfils, aptituds o coneixements

De les persones desocupades.

Actuacions relacionades amb la cerca de feina:

Orientació laboral, informació professional als usuaris o selecció de personal.

Les agències de col·locació realitzen intermediacions laborals per aconseguir que les persones en situació de desocupació trobin una feina adequada a les seves característiques. En el model seguit pel Grup Aspasia, el treball es realitza en col·laboració amb el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) o els diferents serveis públics d’ocupació de les comunitats autònomes. L’esmentada col·laboració es pot desenvolupar mitjançant diferents tipus d’acords: contractació administrativa, concessió de subvencions públiques o qualsevol altra forma jurídica ajustada a la normativa estatal o autonòmica.

Què ofereix el Grup Aspasia?

L’objectiu que persegueix el Grup Aspasia mitjançant la prestació d’aquest servei és que la companyia obtingui un treballador preparat per assumir les seves responsabilitats immediatament, que augmenti la productivitat i generi resultats evidents en un breu període de temps. A més, des de les companyies del coneixement, estem especialitzats en la localització i avaluació de personal capacitat per assumir llocs directius i gerències (headhunting). Ambdós, perfils d’escassa disponibilitat al mercat.

Treballem amb els nostres clients en la definició del perfil ideal. Aquest ha de comprendre no només les competències que ha de tenir el candidat, sinó també tota una alineació amb la visió de la companyia i els seus valors.

Els nostres captadors són especialistes en recursos humans. Coneixen a fons l’àmbit de l’empresa i disposen dels recursos necessaris per presentar una valuosa selecció als nostres clients.

Disposem de sessions amb personal d’orientació laboral expert a les quals donem suport tant a la personal treballadora com a l’empresa en els següents aspectes:

 • Anàlisi de la realitat actual i del mercat laboral.
 • Estudi d’ocupabilitat i totalment personalitzat per a cada persona treballadora.
 • Itinerari d’ocupabilitat com a pla de futur.
 • Intermediació laboral.

Beneficis d'aquest servei per a la teva empresa

A la selecció de personal:

 • Assessoria personalitzada per definir el perfil del/de la candidat/a, tot identificant les aptituds correctes per dur a terme òptimament les funcions del lloc.
 • Optimització del temps de contractació, concentrant els recursos propis en l’objectiu principal del negoci.
 • Confidencialitat de les vacants, tot evitant el risc de fuga d’informació si el procés es realitza internament.
 • Aplicació de tècniques precises per a l’avaluació del/de la candidat/a, combinant eines psicomètriques i la nostra experiència en l’anàlisi i predicció del rendiment laboral dels/de les aspirants a les vacants estratègiques.
 • Estalvi de recursos que es relacionen amb el temps de cerca, la inversió en fonts de reclutament i la rotació de personal. Contractar una persona que no sigui l’adequada pot comportar un alt impacte econòmic.

Als processos d’outplacement:

 • Millora la reputació de l’empresa, que transmet una imatge positiva, ja que no deixa a la deriva aquells que van ser els seus col·laboradors.
 • Seguretat per a les persones que es queden a l’empresa, que senten que al final de la seva vida laboral estaran assessorats per experts.
 • Oportunitats de millora per als/a les treballadors/es en transició, que s’obren a noves oportunitats.
 • Tranquil·litat a la vida personal d’aquells que pateixen l’acomiadament, atès que l’impacte es redueix pel fet de trobar-se en procés de reinserció laboral, guiats per professionals que els ajudaran a trobar una nova feina en menys temps del previst.

Dades que avalen el nostre servei

 • Àmplia experiència en la captació de tot tipus de perfils.
 • Servei adaptat i personalitzat per a les necessitats de cada empresa.
 • Personal de captació qualificat i amb experiència en el sector dels recursos humans.
 • Més de 10 anys d’experiència en serveis d’agència de col·locació, en els quals hem ajudat a més de 10 000 persones arreu del territori nacional a trobar una feina.
 • Més de 50 centres, distribuïts per tot el territori nacional, especialitzats en l’ajuda a persones desocupades.
 • Més de 500 casos gestionats a empreses amb un alt grau de satisfacció.
 • Grans valoracions, tant per part d’empreses com de treballadors/es, sobre les nostres tasques d’intermediació.

Els nostres serveis